HÀNH TRẠNG CỦA ĐẠI LÃO HỊA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN

 

 

 

 

Thân Thế :

 

Hịa Thượng Thích Thắng Hoan, thế danh là Nguyễn văn Đồng, sanh năm Kỹ tỵ ( 1928 ) tại thành phố Cần Thơ, miền Nam Việt Nam.

Thân phụ là ơng Nguyễn văn Ngơ, một nhà nho và cũng là một nhạc sĩ cổ nhạc . Thân mẫu là cụ bà Nguyễn thị Hương, Tỳ kheo ni Như Quả, thọ giới Cụ Túc năm 1968 tại đại giới đàn chùa Từ Nghiêm..

Gia đình cĩ hai anh em, người em trai thế danh là Nguyễn Thanh Vân hiện cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thời Kỳ Xuất Gia Tu Học :

 

Khi Ngài vừa lên tám tuổi được cha mẹ gởi vào chùa Hội Thắng, làng Châu Điền, quận Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình cho Hịa thượng Đắc Ngộ, huý là Tường Ninh, thế danh là Hồ Trinh Tường để thế phát và thọ Tam Quy. Ngài được đặt pháp danh là Thích Thắng Hoan.

 

Cuộc đời chú tiểu ở một ngơi chùa quê hẻo lánh êm đềm lặng lẽ trơi qua từ năm Ngài tám tuổi đến năm mười tám tuổi. Ngài sống trong bầu khơng khí an lạc, được bao bọc bởi tình thương ấm áp của tăng chúng trong chùa. Thú vui duy nhứt của Ngài khi nhàn rỗi là ra đồng rộng thả diều theo giĩ, một thú vui vừa khơng tốn kém vừa sống động của trẻ thơ ở nhà quê, dù Ngài khơng hề biết mơ ước là cuộc đời học Phật của mình trong tương lai cũng sẽ may mắn như diều gặp giĩ.

 

Tại chùa Hội Thắng, Ngài vừa học nội điển do Sư Cụ hết lịng truyền dạy, vừa học ngoại điển tại trường Phong Phú ở địa phương, nếp sống rau dưa đạm bạc đã nuơi chí lớn xuất trần. Năm 18 tuổi (1946) , Ngài thọ Sa Di phương trượng với Hồ thượng Thích Hồn Thơng tại chùa Hội Thắng và được Hịa Thượng cho pháp hiệu là Long hoan, truyền thừa đời 48 Lâm Tế Chánh Tơng, thế hệ 24 dịng kệ Trí Bản – Đột Khơng, hệ phái Tổ Sư Bích Phong. Ngài tiếp tục cuộc đời tu học tại chùa Hội thắng cho đến năm 1950.

 

Cũng trong năm ấy, nhân chuyến đi thăm Sư Bác là Hịa Thượng Thích Thiện Hoa tại chùa Phước Hậu Trà Ơn và trong chuyến đi nầy, Ngài được Hịa Thượng Thích Hịan Thơng giới thiệu đến y chỉ với Hịa Thượng Thích Thiện Hoa hiện là Đốc Giáo Phật Học Đường Nam Việt Ấn Quang tại Chợ Lớn. Nhờ hội đủ duyên lành, Ngài được chấp nhận và sau đĩ được nhập chúng tu học tại Phật Học Đường nầy. Cĩ ai biết được đây là chuyến đi của định mệnh, đã làm thay đổi cuộc sống của một sa di tuổi đời cịn non nớt đang dấn thân vào nghiệp đạo để tìm cho mình một bước tiến trong tương lai.

 

Để thành tựu tam đàn giới pháp, chánh thức vào ngơi Tam Bảo làm Trưởng Tử của Như Lai, năm 1953, Ngài được Hịa Thượng Y Chỉ Sư cho đăng đàn thọ đại giới tại Phật Học Đường Nam Việt Ấn Quang. Đến năm 1957, Ngài tốt nghiệp chương trình Trung Đẳng tại Phật Học Đường nầy. Cuối năm 1957, Ngài được Ban Giám Đốc Phật Học Đường Nam Việt Ấn Quang gởi ra Phật Học Viện Trung Phần Nha Trang tham học chương trình Cao Trung. Đến năm 1960, để hồn tất chương trình Cao Đẳng Phật Học, Ngài trở về Phật Học Đường Nam Việt Ấn Quang. Đến năm 1962, Ngài tốt nghiệp Cao Đẳng Phật Học tại đây. Song song với Phật Học, Ngài chú tâm đến thế học và đã tốt nghiệp Cử Nhân Văn Khoa năm 1970 tại Đại Học Vạn Hạnh.

 

Thời Kỳ Hành Đạo :

 

Đầu năm 1963: Đốc Học tại Phật Học Viện Biên Hịa kiêm Giảng Huấn trường Trí Đức Biên hịa.

Đầu năm 1964 đến 1975:

- Giảng Sư Viện Hĩa Đạo , Saigon.

- Chánh Đại Diện G.H.P.G.V.N.T.N. tại Quận 5 và Quận 10.

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTN.

- Giảng Sư các trường Trung Học Bồ Đề: Nguyễn Văn Khuê, Giác Ngộ và các trường Trung Đẳng Chuyên Khoa Phật Học tại các chùa như: Dược Sư, Từ Nghiêm, Hoa Quang, Huê Lâm, Từ Thiền, Giác Sanh (Saigon ), Phổ Đức, Phật Ân ( Mỹ tho ).

 

Năm 1980 : Để phục vụ và yểm trợ GHPGVNTN dưới sự chỉ đạo của các Hịa Thượng Huyền Quang và Quảng Độ, Ngài đã mở các lớp Trung Đẳng Phật Học tại các chùa Giác Sanh, chùa Giác Ngộ, chùa Bồ Đề Lan Nhã. Ngồi ra, Ngài cịn mở các khĩa đặc biệt huấn luyện về mơn Duy Thức Học cho các sinh viên trường Bách Khoa Phú thọ và Sư Phạm Vạn Hạnh.

 

Năm 1982: Với ý chí tìm tự do để gĩp sức xây dựng phong trào Phật Giáo hải Ngoại, Ngài đã từ giả quê hương ra nước ngồi mong được cùng các pháp hữu cứu nguy pháp nạn tại quê nhà.

 

Năm 1983: Ngài đến Hoa Kỳ và trú ngụ tại chùa Việt Nam của Hồ Thượng Thích Mãn Giác ở Los Angeles, nhận lãnh chức vụ Phĩ Hội Chủ, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

 

Năm 1984: Lãnh đạo tinh thần Phật Giáo Việt Nam tại chuà Việt Nam Arizona.

 

Năm 1985: Tổ chức Đại Hội Hoằng Pháp tại Denver. Colorado.

 

Năm 1988: Nhận chức vụ Giáo thọ tại Tu Viện Kim Sơn và hành hoạt Phật sự

hoằng pháp tại nhiều tiểu bang ở Hoa kỳ chẳng hạn như xây dựng học phái Duy Thức tại các nơi như: Santa Ana, San Jose, San Diego và Tu Viện Kim Sơn v.v. .

Năm 1992: Đại Hội Thống Nhất đầu tiên của GHPGVNTN tại Hoa Kỳ được tổ chức tại San Jose và Ngài được đề cử chức vụ Phĩ Chủ Tịch Đặc Trách Liên Lạc Các Châu.

- Vận động thành lập GHPGVNTN tại Canada và được Đại Hội tấn phong lên ngơi vị Hồ Thượng tại đây, đồng thời Giáo Hội PGVNTN tại Hoa Kỳ cũng tấn phong Ngài lên ngơi vị Hồ Thượng tại Hoa Kỳ.

Năm 1993: Ngài về mai danh ẩn tích tại Hải Ngạn tịnh thất bên bờ biển Thái Bình Dương để viết sách và dịch kinh.

Hải ngạn âm ba Thái bình Dương

Tịnh thất ẩn hiện giữa làn sương

Thắng duyên thiền khách khai tánh lý

Hoan duyệt thi nhân kiến đạo trường

- Chủng Ngạn kính đề -

Năm 1996: Ngài nhận lãnh chức vụ Chủ Tịch GHPGVNTN tại Canada và giữ chức vụ này đến năm 2000. Sau khi từ nhiệm chức Chủ Tịch, Ngài giữ chức vụ Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN Canada.

- Luơn trong những năm qua, Ngài thường xuyên đến giảng dạy về mơn Duy Thức Học cho các tăng sinh tại Phật Học Viện Quốc Tế và những năm gần đây Ngài thường đến Âu Châu để giảng dạy về mơn Duy Thức Học cho các lớp học hằng năm do GHPGVNTN Âu Châu tổ chức.

Năm 2004: Ngài nhận lãnh chức vụ Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện  Tăng Thống quốc nội và Chánh Văn Phịng Hội Đồng Giáo Phẩm  GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ VPIIVHĐ.

Năm 2005: Ngài về ẩn dật nơi tịnh thất Viên Hạnh, toạ lạc tại thành phố Baker, thuộc thủ phủ Baton Rouge, Tiểu Bang Louisiana, trong một khuơn viên vắng vẻ thanh lịch cĩ tên là Tiểu Hồ (Little lake) và mong sống một đời thanh đạm cho đến khi trở về với Phật.

Vào năm 2005 đến 2008: Giáo chỉ số 9 ra đời chia đơi GHPGVNTN ra hai bộ phận:

 

1. GHPGVNTNHN tại Hoa kỳ , Văn Phịng II Viện Hĩa Đạo.

2. GHPGVNTN Hoa Kỳ.

Năm 2008: Ngày 12 tháng 1dl., GHPGVNTN Hoa Kỳ được thành lập, Ngài được Đại Hội suy cử làm Chánh Văn Phịng Hội Đồng Giáo Phẩm.

 

Ngày 28 tháng 12 dl., Ngài được cung thỉnh vào Hội Đồng Chứng Minh của Văn Phịng Điều Hợp Liên Châu.

Vào cuối năm 2008: Vì nhu cầu Phật Sự của Giáo Hội, Ngài di chuyển về tiểu bang California, trụ tại thủ phủ Sacramento trong một ngơi nhà bé nhỏ, sống đời an phận của một tu sĩ vào tuổi xế chiều.

Năm 2013: Nhân ngày Về Nguồn lần thứ 7 tại chùa Cổ Lâm ( Seattle ) Ngài được suy cử vào chức vụ Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Hải Ngoại


Từ năm 2008 đến năm 2013, Ngài đã hành sự tốt đẹp trong ba chức vụ được giao phĩ, mặc dù tuổi hạc đã cao (hiện nay 2020: tuổi đời 93), Ngài vẫn tỏ ra sáng suốt, minh mẫn trong mọi phật sự quan trọng mà Giáo Hội giao phĩ cho đến ngày nay.

 

Đại lão Hịa thượng Thích Thắng Hoan tự Long Hoan truyền thừa đời 48 Lâm Tế Chánh Tơng, thế hệ 24 dịng kệ Trí Bản – Đột Khơng, hệ phái Tổ Sư Bích Phong, hiệu Duy Thức Đại Sư, biệt xuất một bài kệ:

 

Long Chủng Tâm Nguyên Tại

Huệ Nhựt Đạt Dung Thơng

Thường Trụ Như Lai Tánh

Tùy Thuận ứng Hĩa Thân

Hàm Linh Năng Đắc Độ

Lý Pháp Diễn Diệu Ngơn

Giải Minh Phi Nhị Đạo

Tức Liễu Ngộ Chơn Khơng

 

49/ Bài kệ truyền cho đệ tử Thích Chủng Ngạn

Chủng tánh bồ đề sẳn ở tâm

Niết bàn giác ngạn khắc ghi lịng

Sáng soi trí tuệ khơi nguồn thể

Biển giác chân như hiển lộ trong

28/5/2020

  Những Tác Phẩm Trước Tác Và Dịch Thuật:

 

A.- Tác Phẩm Trước Tác:

* Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức Ban Scan DOC PDF

* Thờ Cúng Và Lễ Bái DOC PDF

* Bát Thức Quy Củ Tụng DOC PDF

* Khảo Nghiệm Duy Thức Học ( quyểnDOC PDF   quyển II DOC PDF Ban Scan DOC PDF )

* Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa DOC PDF

* Yếu Điểm Duy Thức DOC PDF

* Những Đặc Điễm Của Văn Hố Phật Giáo Trong Văn Hố Việt Nam DOC PDF

* Tư Tưởng Phật Giáo Trong Thi Văn Khuơng Việt , Pháp Thuận và Vạn . DOC PDF LINK

* Con Người Sanh Ra Từ Đâu DOC PDF

* Nghĩa Lý Tụng Niệm DOC PDF

* Những Điều Kiện Căn Bản Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình Theo Tinh Thần Phật Giáo DOC PDF LINK

* Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia DOC PDF LINK

* Tiểu Sử Hồ Thượng Thích Thiện Hoa DOC PDF LINK

* VẠN PHÁP QUA CÁI NHÌN CỦA DUY THỨC DOC PDF LINK

* Nguyên tắc để được thành phật DOC PDF LINK

* ĐỨC PHẬT Nhà Đại Cách MạngDOC PDF LINK

* NHẬN THỨC SAI LẦM DOC PDF LINK

* NHẬN THỨC VỀ THIỀN HỌC DOC PDF LINK

* SỰ HIỂU LẦM VƠ NGÃ CỦA PHẬT GIÁO DOC PDF 

* NHÂN CHỨNG PHÁP NẠN 1963  (16.8.2019) DOC PDF LINK

* QUAN NIỆM THẾ GIỚI ĐỊA NGỤC (24.09. 2019) DOC PDF LINK

* Cảm Nhận Đản Sanh DOC PDF LINK

 

B.- Tác Phẩm Dịch Thuật :

 

Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học DOC PDF

* Quan Niệm Sử Học Của Duy Thức DOC PDF Ban Phu DOC PDF LINK

* Quan Niệm Triết Học Của Duy Thức DOC PDF LINK

* Máy Điện Tử Và Duy Thức DOC PDF LINK

* Nhân Duyên Khơng Tánh DOC PDF LINK

* Quán Như Mộng DOC PDF LINK

* Sắc Tức Là Khơng DOC PDF LINK

* Quán Tương Đối Sắc Khơng DOC PDF LINK

* Ý Nghĩa Phật Pháp Tăng Tam bảo DOC PDF LINK

* Nghiên Cứu Thức Thứ Tám DOC PDF LINK

* Duy Thức Đơn Giản DOC PDF LINK

* Lược Thuật Khơng Sanh Khơng Diệt DOC PDF LINK

* Khơng Thường Cũng Khơng Đọan DOC PDF LINK

* Thế Gian Của Giả Tướng DOC PDF LINK

* Bất Khả Thuyết Dùng Tâm Sai Lầm DOC PDF LINK

* Biện Trung Biện Luận Tụng Thích DOC PDF LINK

* Phật Pháp Và Tương Đối Luận DOC PDF LINK

* TÂN ĐÍCH DUY THỨC LUẬN DOC PDF LINK

* HAPPYNESS - FAMILY - BUILD - UP DOC PDF LINK

* Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình DOC PDF LINK

* Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Nghĩa Pháp DOC PDF LINK

* DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DOC PDF LINK

* KHÉO DÙNG CÁI TÂM DOC PDF LINK

*Phật Pháp cùng khoa học DOC PDF LINK

*PHẬT GIÁO VÀ NHÂN SANH DOC PDF LINK

*HỌC PHẬT VĂN TẬP DOC PDF LINK

*Nhiếp Đại Thừa Luận DOC PDF LINK

* Đại Cương Duy Thức Quán DOC PDF LINK

*Phật Pháp Đàm Luận Chọn Lựa     DOC PDF LINK

* Ba Lớp Quán Pháp Giới DOC PDF LINK

 *Luận Về Pháp Tướng Nhất Định DOC PDF LINK

 *ĐẠI THỪA PHÁP NGHĨA DUY THỨC CHƯƠNG GIẢNG DOC PDF LINK PHẦN BIỂU ĐỒ